Your product has been added to the favorite list.

Villkor

Denna policy, om hantering av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy"), beskriver hur House Doctor ApS ("Society of Lifestyle", "oss", "vår", "vårt", "vi") samlar in och behandlar uppgifter om dig.
Denna personuppgiftspolicy gäller för personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi samlar via den/de av Society of Lifestyles plattformar som du använder: www.societyoflifestyle.com, www.retailer.societyoflifestyle.com, www.partner.societyoflifestyle.com, www.supplier.societyoflifestyle.com, www.project.societyoflifestyle.com ("Hemsidan", ”Plattformen”).


 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in, till vilket syfte och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

HEMSIDEBESÖK
När du besöker Hemsidan, samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Hemsidan, till exempel om vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, inklusive din geografiska position och information om din dator.
• Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion. Denna hantering av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta bedriva vårt intresse att utveckla Hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.
• Rättsliga grunden för hanteringen är EU Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, paragraf f.

KÖP & KOMMUNIKATION PÅ HEMSIDAN
När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan, samlar vi in de uppgifter som du själv anger, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, efterfrågat leveransalternativ, samt uppgifter om den IP-adress som ordern mottagits från. 
• Syftet är att vi kan leverera de produkter du beställt och i övrigt uppfylla avtalet med dig, inklusive administration av dina rättigheter till retur och reklamation. Vi kan också samla in uppgifter om dina inköp för att uppfylla rättsliga grunder, inklusive redovisning och bokföring. Vid inköp samlas IP-adressen in med tidigare syfte och för att vi ska bedriva vårt intresse att förhindra bedrägeri.
• Rättsliga grunden för hanteringen är EU Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, paragraf b, c och f.

REGISTRERING TILL NYHETSBREV
När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer. 
• Syftet är att uppfylla vårt intresse att kunna leverera nyhetsbrev till dig. 
• Rättsliga grunden för hanteringen är EU Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, paragraf f.

 

2. Mottagare av personuppgifter
Uppgifter om ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar vidarebefordras till den transportör som ansvarar för leverering av dina köpta varor. 

 

3. Dina rättigheter
För att vara öppna och transparenta kring hanteringen av dina uppgifter, så upplyser vi, som dataansvariga, dig om dina rättigheter. 

RÄTTEN TILL TILLGÅNG
Du har rätt att när som helst begära bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifterna som finns, samt information om var uppgifterna kommer ifrån.

Du har rätt att få en kopia utlämnad på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personuppgifter, ska du skicka en skriftlig begäran till privacy@societyoflifestyle.com. Du kan bli ombedd att styrka din identitet och bevisa att du är den som du anger dig vara. 

RÄTTEN TILL RÄTTELSE
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du noterar felaktiga uppgifter, som vi registrerat om dig, uppmanas du kontakta oss skriftligen, så uppgifterna kan bli korrigerade.

RÄTTEN TILL RADERING
Under vissa omständigheter har du rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du tillbakadrar ditt samtycke och vi inte har rättslig grund att fortsätta hanteringen. I den utsträckning en fortsatt hantering av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser eller upprätta, verkställa eller försvara juridiska krav, så är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

RÄTTEN ATT BEGRÄNSA HANTERINGEN TILL LAGRING
Du har under vissa omständigheter rätt till att begränsa hanteringen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, till exempel om du menar att de uppgifter vi hanterar om dig är felaktiga.

RÄTTEN TILL DATAPORTABILITET
Du har under vissa omständigheter rätten att få dina personuppgifter, som du själv har delgett oss, i ett strukturerat, vanligt och maskininläsningsbart format och du har rätten att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

RÄTTEN TILL INVÄNDNING 
Du har rätt att när som helst invända mot vår hantering av dina personuppgifter, med syfte på direkt marknadsföring, inklusive den profilering som utförs för att kunna rikta in vår direkta marknadsföring.

Vidare, har du när som helst rätten att, mot bakgrund av din personliga situation, invända dig mot den hantering av dina personuppgifter som vi gör på grund av vårt legitima intresse jfr stycke 2.1 och 2.3.

RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke, som du har gett oss för hantering av personuppgifter, så som den profilering som görs på dig som medlem i kundklubben. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ombeds du kontakta oss på privacy@societyoflifestyle.com 

RÄTTEN TILL KLAGOMÅL 
Du har rätt att när som helst skicka in ett klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagomål kan lämnas via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

4. Radering av personuppgifter

UPPHÖRANDE AV SYFTER
Insamlade uppgifter kommer bli raderade när syftet med insamlingen upphör. 

NYHETSBREV
Uppgifter som samlats in i förbindelse med din registrering till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev återkallas, såvida vi inte har en annan grund till hanteringen av uppgifterna.

KÖP PÅ HEMSIDAN
Uppgifter som samlats in i förbindelse med köp du genomfört på Hemsidan jfr stycke 2.2 kommer som utgångspunkt bli raderade 3 år efter slutet på det kalenderår, då du genomfört ditt köp. Uppgifter kan dock lagras under en längre period, om vi har ett rättsligt behov av längre lagringstid, till exempel om det är nödvändigt för att upprätta, verkställa eller försvara juridiska krav, eller om lagringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Redovisningsmaterial lagras i 5 år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 

5. Säkerhet
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, försvinner, ändras eller försämras, samt för att förhindra kunskap eller missbruk av obehöriga personer. 
Endast anställda som har ett verkligt behov av åtkomst till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna. 

 

6. Kontaktuppgifter
House Doctor ApS är dataansvarig för de personuppgifter som samlas in via Plattformarna.
Om du har frågor eller kommentarer om denna Personuppgiftspolicy eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter beskrivna i punkt 4, kan du kontakta:
House Doctor ApS
Industrivej 29
7430 Ikast

E-POST: privacy@societyoflifestyle.com

 

7. Ändringar i personuppgiftspolicyn
Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.

 

8. Versioner
Detta är version 1 av Society of Lifestyle's personuppgiftspolicy, daterad den 18 april 2018.

 

9. Use of social media content 
By Responding to our request with #yesSOL you agree to:
You grant Society of Lifestyle, House Doctor, Nicolas Vahé, Meraki and Monograph through House Doctor ApS, CVR-nr.; 26652405 hereinafter referred to as Society of Lifestyle a non-exclusive, royalty free worldwide license to use any photos and moving content in relation to which you have responded #yesSOL, hereinafter referred to as ‘Photos and moving content’ for all Society of Lifestyle platforms, House Doctor, Meraki, Nicolas Vahé and Monograph channels and paid social media, store materials and other customer communications marketing such as advertising, including the online site, newsletter, catalogues, emails, social media. Society of Lifestyle may use, reproduce, distribute, combine with other materials, alter and/or edit your Photos and moving content.

You hereby represent and warrant that (i) you own all rights in and to your Photos, (ii) you have permission from any person(s) appearing in your photos and/or moving content to grant the rights herein, and (iii) Society of Lifestyle’s use of your Photos will not violate the rights of any third part or any law. You hereby release and discharge Society of Lifestyle from all and any obligation to pay you for any use of your Photos and/or moving content and any of the intellectual property rights contained therein in connection with the uses described above; and You hereby release, discharge and agree to hold Society of Lifestyle and any person action on Society of Lifestyle’s behalf harmless from all claims, demands, and liabilities whatsoever in connection with use of the Photos as described above.