Your product has been added to the favorite list.

Många bäckar små… Vårt bidrag räknas

På Society of Lifestyle har vi, liksom alla andra företag, ett ansvar att bidra till positiva förändringar i världen. Vi stöder därför sociala och hållbara initiativ - både lokalt och globalt. Vi väljer projekt som vi tror kan göra skillnad. Nu och i framtiden.

Klimatförändring. Alla pratar om det. Och det är ingen tvekan om att vi alla kan och bör göra något för att skapa förändringar. På Society of Lifestyle stöder vi Grow for It- en ideell dansk organisation med uppdrag att städa upp jordens atmosfär genom att plantera träd. Många träd. 33 fotbollsplaner.Det är antalet träd vi har planterat i Nepal i samarbete med Grow for It.

Visste du att FN: s klimatförändringspanel har pekat på global trädplantering som ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringar?

När träd växer fungerar de som naturliga "koldioxid-dammsugare". De absorberar och lagrar koldioxid från atmosfären. Inte minst producerar de syre som vi alla behöver andas in. Genom att plantera träd under de rätta förhållandena bidrar du till städning av atmosfären. Du får en effektiv "koldioxidrensare" som arbetar för klimatet på ett positivt sätt. Inte bara för några år, utan under de närmaste 70-100 åren.

Vill du bidra till en bättre miljö?

Genom vårt samarbete med Grow for It kan vi hjälpa till att bekämpa klimatförändringar med konkreta åtgärder. Vill du veta mer om fördelarna med att plantera träd, eller vill du veta hur du - eller ditt företag - kan bidra till att göra en skillnad? 

Kolla in growforit.dk

Varför Grow for it?

Det är viktigt för oss att arbeta med organisationer som är öppna och pålitliga. Grow for it uppfyller alla våra krav. Genom att stödja deras aktiviteter kan vi hjälpa till att forma en bättre värld för kommande generationer.